Aktuellt › Babel

Babel

Hösten 2013 undertecknade 200 översättare ett brev som skickades till programansvariga på Babel, i vilket man åberopade ”god publicistisk sed och ren anständighet” för att få redaktionen att börja skriva ut översättarnas namn när deras verk visas i rutan. Babel avfärdade brevet och svarade bland annat att de inte ser någon anledning att tala om vem som har översatt en bok till svenska när de samtalar med bokens författare om boken på originalspråket – detta trots att den svenska översättningen både nämns och visas i bild. I mars började en ny säsong av Babel, och redaktionen har bevisligen inte tänkt om i översättarfrågan.