Aktuellt › Enkät om europeiska översättares arbetsförhållanden

Enkät om europeiska översättares arbetsförhållanden

Här kommer en enkät om arbetsförhållandena för litterära översättare I Europa. Bakom enkäten står den europeiska översättarfackliga organisationen CEATL. Enkäten är öppen fram till den 10 juli. Författarförbundets översättarmedlemmar och alla andra litterära översättare bjuds in att besvara enkäten, som inte tar mer än 10-12 minuter att fylla i. Eventuella frågor – på engelska – besvaras på engelska på adressen working.conditions@ceatl.eu.

Varför en enkät?

Vi behöver fakta om litterära översättares arbetsförhållanden för att kunna påverka både våra länders institutioner och EU:s motsvarande organ att förbättra ekonomiskt understöd och ersättningar till översättare. Än viktigare är att vi vill få underlag för att arbeta för tydligare och bättre lagar om upphovsrätt, bättre biblioteksersättningar och större synlighet och mer erkännande för översättares arbete.

Enkätens resultat ska användas för att bland annat EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the EU) ska kunna jämföra nivåerna på de översättarstöd som EU:s Culture Program utger till europeiska förlag.

Vi planerar att tillgängliggöra enkätens resultat för de nationella bidragsorgan som stödjer sitt lands litteratur och fördelar bidrag för översättningar i andra länder. Sådana data kan göra stor nytta i dessa organisationers “European network for translation” (ENLIT).

Dessutom kan varje medlemsorganisation i CEATL använda enkätresultaten för sitt eget lobbyarbete och annat fackligt arbete.

För att ta enkäten, klicka här och följ sedan instruktionen.