Aktuellt › Författarfonden utlyser arbetsstipendier och extra stipendier

Författarfonden utlyser arbetsstipendier och extra stipendier

Författarfonden har tilldelats extra medel som innebär att de kan förstärka stipendieutbudet under den pågående pandemin: samtidigt med de ordinarie stipendierna utlyses därför också extrastipendier på 50 000 kronor.

De extra medel som författarfonden tilldelats (20 miljoner kronor) är en del av det större krispaket som regeringen beslutade om i december. Medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma författare m.fl. (även kulturjournalister) med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. För det fall att Författarfonden tilldelas ytterligare medel redan under tidig vår, kommer vårens stipendieutbud att kunna förstärkas ytterligare.

Ansökningstiden är den 1 februari till den 1 mars 2021.

Här kan du läsa mer om stipendierna och ansöka.