Aktuellt › Författarfonden utlyser extra arbetsstipendier hösten 2020

Författarfonden utlyser extra arbetsstipendier hösten 2020

30 miljoner kronor extra ställs till Författarfondens förfogande för fördelning av arbetsstipendier hösten 2020. De extra medlen ska användas till att stödja författare och andra litterära upphovsmän med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Stipendierna är tillgängliga för dem som av olika skäl inte sökt stipendier i författarfondens alldeles nyligen avslutade ordinarie ansökningsomgång 20 augusti–21 september 2020.

För dessa särskilt utlysta arbetsstipendier gäller i princip samma grund­läggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, översättare, tecknare, fotografer) samt kulturjournalister.

Ansökningstiden är 2–15 oktober 2020.

Läs mer om den extra utlysningen av stipendier här.