Covid-19-pandemin slår hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till en akut ekonomisk situation för många författare och översättare.
Det är därför mycket glädjande att Författarförbundet fått löfte om ett bidrag på 400 000 kronor från Stiftelsen Natur & Kultur, som har inspirerats av förslagen i brevet från bokbranschen till Kulturministern i förra veckan. Detta möjliggör att förbundet kan starta en tillfällig krisfond.

Ur fonden ska medlemmar som förlorat intäkter på grund av inställda arrangemang och förlorade uppdrag till följd av covid-19-pandemin kunna söka stipendier. Arbetet med att ta fram riktlinjer för stipendiehantering pågår i detta nu. Förbundet hoppas kunna öppna för ansökningar redan efter påsk.

Den som vill bidra till fonden kan sätta in pengar på bankgironr. 878-8028 och märka insättningen ”krisfond”.

Mer information om hur du som medlem kan söka stipendium ur krisfonden finns här.