Aktuellt › Information om pension för konstnärligt yrkesverksamma

Information om pension för konstnärligt yrkesverksamma

Konstnärsnämnden har tagit fram informationsskriften ”Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma”, som finns tillgänglig på Konstnärsguiden, alltså Konstnärsnämndens informationssajt om bland annat social trygghet, a-kassa, skatter och pensioner.

Skriften ger tips och råd om hur du som kulturskapare bör tänka inför en framtida pension. Skriften finns tillgänglig digitalt via länken till höger, men kommer också att kunna beställas i pappersform från Konstnärsnämndens kansli.