Aktuellt › Krisstipendier för intäktsbortfall våren och sommaren 2020

Krisstipendier för intäktsbortfall våren och sommaren 2020

Av det krispaket till kulturen som riksdag och regering har beslutat om, har 10 miljoner kronor ställts till författarfondens förfogande för att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av Covid-19.

Vid en presskonferens kl. 12.00 idag, fredag 24 april, offentliggjordes att 10 miljoner kronor har ställts till författarfondens förfogande för en extra utlysning av särskilda stipendier med syftet att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av utbrottet av det nya coronaviruset.

Ansökningsperioden är 24 april – 8 maj 2020.

Bedömningen av ansökningarna kommer att göras huvudsakligen av de intäktsbortfall som redovisas i ansökan, och man behöver inte tidigare ha sökt eller erhållit stipendier från författarfonden för att komma ifråga för denna fördelning. Det är heller inget hinder att man har en ordinarie stipendieansökan insänd till författarfonden/dramatikerrådet, eller att man har ett pågående stipendium eller liknande under innehavarande år.

De intäktsbortfall som åberopas i stipendieansökan ska avse intäkter från litterär yrkesverksamhet eller från verksamhet som tydligt anknyter till den litterära och bildlitterära verksamheten (inbegripet dramatik/manus, kulturjournalistik).

Stipendierna kan sökas digitalt på författarfondens webbplats, www.svff.se. Där finns också mer information och vägledning för sökande.

Författarfonden föredrar ansökningar via webben, men det går även att ladda ner ansökningsblankett från webbplatsen och skicka med vanlig post.