Aktuellt › Krisstöd att söka till gemensamma litterära projekt

Krisstöd att söka till gemensamma litterära projekt

Kulturrådets nya krisstöd riktar sig inte till enskilda litterära upphovspersoner men man kan ändå söka för gemensamma litterära projekt om man är minst två upphovspersoner. Detta under förutsättning att man inte söker för samma projekt hos annan myndighet/fond/nämnd.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Ansökningsomgången öppnar den 8 februari och stänger beroende på verksamhetsområde:

• 2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera

• 3 mars: scenkonst

• 4 mars: musik

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.

Läs mer om krisstödet här.

Även på Kulturrådets webbinarium som sändes den 2 februari kan man få mer information.