Aktuellt › Litterärt översättarprogram i Göteborg

Litterärt översättarprogram i Göteborg

Vårterminen 2014 startar ett magister­program i litterär översättning i Göteborg. Programmet bygger på erfarenheterna från Litterärt översättarseminarium på Södertörn och omfattar 60 högskolepoäng. Det riktar sig till litterära översättare som har debuterat eller är på väg att debu­tera men också till mer erfarna över­sättare och författare som vill utvecklas. Läsåret 2014 fokuserar översättar­program­met på över­sättning till svenska från engelska, tyska och arabiska. Läs informationsbrevet från lärarna Erik Andersson, Niclas Hval, Tetz Rooke, Linda Östergaard och Johan Öberg (koordinator) här.