Aktuellt › Medlemskväll om det nya standardavtalet

Medlemskväll om det nya standardavtalet

aug 30 2019

Medlemsutbildning i det nya Standardavtalet

Förbundets jurist Ulrika Nyh, översättarombudet Ludvig Berggren och sektionsordförande Olov Hyllienmark förklarar allt om Standardavtalet. Kvällen avslutas med sedvanligt sorlande och läppjande.

Plats: Författarnas och Översättarnas hus i Stockholm