Aktuellt › Några ord om den aktuella avtalssituationen

Några ord om den aktuella avtalssituationen

Vår fackliga informatör Johanna Svartström jobbar tillsammans med Författarförbundets kansli för att skapa lugn och ordning på avtalsfronten, men det är fortfarande en hel del avtal med oskäliga villkor i omlopp, både för nya uppdrag och för återutgivning av äldre översättningar. I avtal som vid första anblicken ser ut som Standardavtalet kan förlagen ha gjort svårupptäckta strykningar av viktiga formuleringar eller gjort problematiska tillägg och ändringar. De förlag som man bör vara särskilt vaksam på just nu är Modernista, Harper Collins och Saga Egmont. Skicka alltid in avtal som avviker från Standardavtalet till förbundet för granskning, antingen till juridik@forfattarforbundet.se eller direkt till Johanna Svartström, johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se.