Valnämnden i Sveriges Författarförbund välkomnar förslag på kunniga och intresserade medlemmar som kan bidra till det viktiga fackliga och politiska arbetet för författarnas och översättarnas villkor.

Valnämnden består av Vera Stremkovskaya (sammankallande), Leif Magnusson, Lina Stoltz, Anders Sundelin och Johanna Svartström.

Skicka era förslag till:
Vera Stremkovskaya: verastrem@gmail.com
Johanna Svartström: info@johannasvartstrom.se

Förslagen ska vara nämnden tillhanda senast den 1 december 2019.