Aktuellt › Nu kan du ansöka om stipendium från Sveriges författarfond

Nu kan du ansöka om stipendium från Sveriges författarfond

Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 20 augusti–21 september 2020 arbetsstipendier ur författarfonden.

Stipendierna kan sökas av upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.  På författarfondens hemsida kan du dels ansöka digitalt, dels ladda ner en blankett och skicka in.