Aktuellt › Sektionernas ansvar utreds

Sektionernas ansvar utreds

Frågan om större ansvar för SFFs sektioner, som väcktes genom en stämmomotion av bland andra översättarsektionens medlemmar, kommer efter krav från översättarsektionens styrelse att utredas på nytt. Detta beslutades på förbundsstyrelsemötet den 2 februari och meddelades till sektionsstyrelserna i förra veckan. Förbundsstyrelsen har gett konsultföretaget Ledarinstitutet i uppdrag att utreda frågan under de närmaste veckorna och presentera resultatet under vecka 11. Vi hoppas kunna återkomma med mer information i denna spännande fråga så småningom.