Aktuellt › Nya riktlinjer för lyriköversättare fastställda

Nya riktlinjer för lyriköversättare fastställda

Ny arvodesrekommendation för översättning av lyrik​

Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (november 2018) är 155 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 465 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 775 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.

För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är beräknade i brutto och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.