Aktuellt › Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Den ryska litteraturens ställning i Sverige

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Den ryska litteraturens ställning i Sverige

Vad formar den översatta litteraturen i urval och på textnivå? Vilka föreställningar om den andra kulturen påverkar förlag, kritiker och läsare då de väljer, bedömer och läser? Översättarna Mikael Nydahl och Nils Håkanson diskuterar den ryska litteraturens representationer i den svenska litteraturen. Moderator är Gunnar Nirstedt förläggare som bland annat Maria Stepanovas uppmärksammade roman ”Minnen av minnet” (Nirstedt/litteratur, 2019).

Medv: Nils Håkanson, Mikael Nydahl och Gunnar Nirstedt (moderator)
Arr: Akademin Valand

 

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.