Aktuellt › Nytt minimihonorar för översättningar

Nytt minimihonorar för översättningar

Fr o m 1 mars 2013 är minimihonoraret i översättaravtalet uppräknat enligt överenskommelse med Förläggareföreningen. Det nya minimihonoraret är 92,99 kr.

Läs mer om standardavtalet för översättningar i Avtalsalfabetet.