Aktuellt › Nytt om standardavtalet!

Nytt om standardavtalet!

Sveriges Författarförbund har kommit överens med både Natur & Kultur och Norstedts om att Standardavtalet rörande prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna fortsatt ska tillämpas under 2019. Avtalen inbegriper ett nytt minimihonorar, som är det senaste rekommenderade minimihonoraret, det vill säga 107,32 kronor.

Honoraret räknas sedvanligt upp i februari månad. Sekundärersättningarna i avtalet med Natur & Kultur baseras på grundhonoraret, medan sekundärersättningarna i avtalet med Norstedts baseras på det nya minimihonoraret.

Den juridiska avdelningen önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Kontakt: juridik@forfattarforbundet.se

Obs! Rådgivningen är stängd mellan 19 december och 8 januari.