Aktuellt › Översättare kan söka NORLA-pengar för att besöka Frankfurtmässan

Översättare kan söka NORLA-pengar för att besöka Frankfurtmässan

Resestipendium för översättare till bokmässan i Frankfurt 2019
Norge är hedersgäst på årets bokmässa i Frankfurt som äger rum den 16–20 oktober. Med anledning av detta NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet) översättare av norsk litteratur möjligheten att söka resestipendier till mässan. Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här.