Aktuellt › Översättare i Wikipedia

Översättare i Wikipedia

De flesta översättare är flitiga användare av Wikipedia, men vi är inte lika flitigt omnämnda. Har du också sett att översättarnamn ofta saknas när översatta verk nämns i artiklar i svenska Wikipedia? Som tur är kan vi tillsammans se till att det blir ändring på det och på så vis öka synligheten för vår yrkeskår.

Under hösten utlyser vi därför en tävling om vem som lägger till flest översättarnamn i svenska Wikipedia, och på nästa årsmöte blir det ett fint pris till den medlem som har bidragit med flest namn! Man får själv hålla reda på hur många namn man lägger till och rapportera till styrelsen, som utser en vinnare.

 Läs om hur man redigerar artiklar i Wikipedia.

Se även Facebookevenemanget!

Pdf-flygblad om Wikipediatävlingen finns här!