Aktuellt › Utlysning av arbetsstipendier

Utlysning av arbetsstipendier

Svenska Akademien omprioriterar och tillför medel till en utlysning av omkring 80 arbetsstipendier på upp till 50 000 kronor för verksamhet inom Akademiens områden, dvs. främst författare, kulturskribenter och översättare med inriktning mot svenska språket och litteraturen.  Det projekt som medel söks för skall utföras inom ett år, räknat från ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdatum: 5 maj 2020.

Här kommer du till Akademiens hemsida där du hittar ansökningsblankett och mer information.