Aktuellt › Vad är nytt i översättaravtalet?

Vad är nytt i översättaravtalet?

Läs en sammanfattning av nyheterna i det nya översättaravtalet (från medlemsmötet i Malmö den 30 mars).