Emma Majberger

Efter att ha levt och arbetat utomlands – mest i Frankrike men även i Nederländerna och USA – bor jag numera i Falkenberg. Jag har en bakgrund som ämneslärare, men efter en period som utlandslektor i svenska i Caen förverkligade jag drömmen om att översätta skönlitteratur. Numera ägnar jag arbetsdagarna åt att översätta från franska, engelska och danska och varje dag är en gåva. Förutom det tycker jag att det är roligt att anordna olika kulturprojekt. Under hösten var jag med och ordnade ett översättarseminarium och under 2022 kommer jag tillsammans med kolleger och med hjälp av Kulturstödspengar fortsätta att ordna kulturevenemang för översättare och allmänhet för att lyfta översättning. Att laga mat, vandra och resa är annat jag tycker om.