UtmärkelserÅrets översättning & Årets översättarstipendium › Örjan Sjögren

Örjan Sjögren

Priset för Årets översättning 2014 tilldelas Örjan Sjögren för hans översättning från brasiliansk portugisiska av Daniel Galeras Med blod i skägget (Norstedts). Prissumman är på 75 000 kronor.

För att han med stark närvaro, språklig spänst och djupborrande detaljkännedom åskådliggör en värld sammanhållen av ett ovanligt hett författartemperament.

Hedersomnämnanden

Johanne Lykke Holm för hennes översättning från danska av Josefine Klougarts En av oss sover (Albert Bonniers).

För en konstnärlig prestation som vittnar om lyhördhet gentemot originalets bultande rytm och berusande blandning av förströdd vardagston, förtätad poesi och viga tankesprång.

Daniel Gustafsson Pech för hans översättning från ungerska av László Krasznahorkais Motståndets melankoli (Norstedts).

För att fantasifullt ha återgivit originalets bångstyrighet och samtidigt bevarat en pregnant gestaltning av människors utsatthet i en hotfull och karg miljö.