Aktuellt › Höjt minimiarvode för översättningar!

Höjt minimiarvode för översättningar!

Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 2,9 % år 2020.

Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 2,9 % år 2020. Efter uppräkningen lyder Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna:

159,5 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Honoraret omräknat i netto är 110,43 kr.

Uppräkningen påverkar givetvis även arvodet för översättningen av lyrik, som utgår från minimihonoraret för översättningen av prosa men multiplicerat med 3 eller 5.

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 478,50 kr per 1 000 tecken inklusive blanksteg

För bunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 5: 797,50 kr per 1 000 tecken inklusive blanksteg 

Läs gärna mer om arvoden i vårt Avtalsalfabet.

 

(Uppdatering: Minimihonoraret har räknats upp ytterligare sedan 2020.)