Aktuellt › Tor Tveite tilldelas översättarpris av Kulturdepartementet i Norge

Tor Tveite tilldelas översättarpris av Kulturdepartementet i Norge

Kulturdepartementets pris för bästa barn- och ungdomslitterära översättning tilldelas Tor Tveite för hans översättning från finskan av Tuutikki Tolonens Monsterreisen (Mörköreitti). Ur juryns motivering:

I Tveites habile oversettelse er språket levende og uttrykksfullt, og han har funnet gode løsninger på problemer som er utfordrende i oversettelser mellom finsk og norsk. Tilretteleggingen er utført med nennsom hånd, slik at det eksotiske og spennende […] blir bevart.

(Tor Tveite medverkar i egenskap av musiker på nätverksträffen Översättning i fokus – nordisk barn- och ungdomslitteratur, som anordnas i Lund den 5–6 april.)