Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Lars Erik Blomqvist

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år LARS ERIK BLOMQVIST. Lars Erik Blomqvist inledde sin översättarbana med Mihail […]

Marianne Eyre

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tillfaller i år MARIANNE EYRE. Marianne Eyre, född 1931, inledde sin översättarbana med poesitolkningar […]

Lasse Söderberg

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år LASSE SÖDERBERG Prisnämndens motivering lyder: För en magnifik översättargärning kännetecknad av […]

Tidigare » « Senare