Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Magnus Hedlund

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år MAGNUS HEDLUND. Magnus Hedlund, född 1942, har från främst engelska och […]

Else Lundgren

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år ELSE LUNDGREN. Else Lundgren, född 1919, har översatt ungefär hundra verk […]

Ann-Mari Seeberg

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år ANN-MARI SEEBERG. Ann-Mari Seeberg, född 1938, är utbildad jurist men har […]

Tidigare » « Senare