UtmärkelserElsa Thulin-priset › Else Lundgren

Else Lundgren

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år ELSE LUNDGREN.

Else Lundgren, född 1919, har översatt ungefär hundra verk från engelska till svenska, däribland Mrs Dalloway av Virginia Woolf (1979) och romaner av nobelpristagarna William Golding, Nadine Gordimer och V.S. Naipul. Yrkesverksam sedan mitten av 1960-talet drog hon sig tillbaka i mitten av 90-talet efter att under 70- och 80-talen, som Christina Gullin skriver i sin avhandling Översättarens röst, ha varit ”en av våra mest anlitade översättare av engelskspråkig skönlitteratur på prosa”.

Prisnämndens motivering lyder:

Det brukar sägas att en författares text är stämd för att ljuda med en viss ton. Gång efter annan under ett långt yrkesliv har årets pristagare, Else Lundgren, tagit sig an erkänt svårspelade instrument och med mjukt dämpad precision och återhållen konstnärlig glöd lyckats framkalla denna ton, rent och till synes utan att vidröra den ljudande kroppen.