UtmärkelserElsa Thulin-priset › Gunnar Harding

Gunnar Harding

Gunnar Harding får Elsa Thulin-priset

Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år GUNNAR HARDING

Gunnar Harding är född 1940. Sedan 60-talet har han en framträdande ställning i svenskt litteraturliv som poet, översättare och introduktör av utländsk poesi. Som översättare har han publicerat ett trettiotal volymer, från 4 Poeter 1966 till John Donnes Skabrösa elegier och heliga sonetter, och deltagit i Bibelkommissionens översättning av Gamla testamentet. Han har också ett förflutet som redaktör för Lyrikvännen och Artes och är ledamot av Samfundet De Nio.

Prisnämndens motivering lyder:

… för hans översättningspoetiska liv, som redan omspänner ett halvsekel. Det är ett samspel lika sirligt som svängigt mellan översättaren och poeten, forskaren och introduktören i en främst fransk- engelsk repertoar där Apollinaire, Byron, Cendrars och Donne bara bildar upptakten …