UtmärkelserElsa Thulin-priset › Magnus Hedlund

Magnus Hedlund

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år MAGNUS HEDLUND.

Magnus Hedlund, född 1942, har från främst engelska och franska översatt ett större antal minor classics samt sparsmakad dramatik av bland andra Samuel Beckett, Flann O’Brien, Alfred Jarry, Georges Perec, Harry Mathews och Harold Pinter. Han är även författare i egen rätt och har publicerat ett tiotal verk. Därtill är han medlem av det internationella patafysiska kollegiet och starkt förknippad med staden Göteborg, även om han numera är bosatt på Gotland.

Prisnämndens motivering lyder:

Med idog seriositet och envis integritet har årets pristagare, Magnus Hedlund, odlat översättningen som konst. Trots eller tack vare sin knapphet och sitt exakta anslag har hans stil bidragit till att minska avståndet mellan skrivande och tolkning och hållit drömmen om ett nytt original vid liv genom att alltid hejda sig mitt i steget.