UtmärkelserElsa Thulin-priset › Marianne Eyre

Marianne Eyre

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tillfaller i år MARIANNE EYRE.

Marianne Eyre, född 1931, inledde sin översättarbana med poesitolkningar från engelska och franska i Afrikansk lyrik 1970, sammanställd av Per Westberg, men är främst känd för sina insatser som översättare av protugisiskspråkig litteratur från tre kontinenter, med namn som Mia Couto, Clarice Lispector och José Saramago. Och framför allt är hon den som ger svensk språkdräkt åt den portugisiske författaren António Lobo Antunes.

Prisnämndens motivering lyder:

Marianne Eyre – en trygg lots för stora skepp i svåröverskådliga farvatten. För en hängiven översättargärning under vilken hon med ovanlig kraft och lidelse ställt sig till diktarnas förfogande, från den namnlöse samvetsfången till den ryktbare António Lobo Antunes.