Utmärkelser › Årets översättning & Årets översättarstipendium

Årets översättning & Årets översättarstipendium

Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund har sedan 2011 delat ut priset Årets översättning till årets bäst översatta verk, vilket har gått till en rad framstående svenska översättare. Syftet med priset är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Från och med 2019 delas Årets översättning ut som ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Dessutom instiftas ett helt nytt stipendium till en nykomling i översättarbranschen.– en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Prissumman är på 100 000 kronor och summan för stipendiet på 50 000 kronor. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen.

NOMINERA TILL ÅRETS ÖVERSÄTTNING & ÅRETS ÖVERSÄTTARSTIPENDIUM NU! 

Ansökningsperioden är öppen fram till 14 februari 2020.

Anvisningar

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk (d.v.s. skönlitteratur, barn och ungdom, sakprosa) som är
– översatt till svenska för första gången
– översatt från originalspråk till svenska
– utgivet mellan 1 januari och 31 december 2019.

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok), samt en kort motivering till nomineringen. Nominerade böcker skickas till Årets översättning, Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm. Pdf-original samt motivering skickas till styrelse[a]oversattarsektionen.se. Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar.

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium. Stipendiet tilldelas en nyetablerad översättare under 40 år som inte har fler än två översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2019. Endast namn och en kort motivering skickas till styrelse[a]oversattarsektionen.se.

Nomineringarna ska vara inne den 14 februari 2020. Priset och stipendiet delas ut i oktober 2020.

Pristagare

Kajsa Öberg Lindsten

Priset för Årets översättning 2016 tilldelas Kajsa Öberg Lindsten för hennes översättning från ryskan av Andrej Platonovs Tjevengur (Ersatz). Prissumman […]

Henrika Ringbom

Priset för Årets översättning 2015 tilldelas Henrika Ringbom för hennes översättning från finskan av Henriikka Tavis Hoppet (Ellerströms). Prissumman är […]

Örjan Sjögren

Priset för Årets översättning 2014 tilldelas Örjan Sjögren för hans översättning från brasiliansk portugisiska av Daniel Galeras Med blod i […]

Tidigare » « Senare