Årets översättning – Stiftelsen Natur & Kulturs och Sveriges Författarförbunds pris till årets bäst översatta bok

Priset instiftades 2010 och delas sedan 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Vänligen läs noga och följ instruktionerna

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning. Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är:

– Översatt till svenska för första gången
– Översatt från originalspråk till svenska
– Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december 2022

Med allmänlitterärt verk avses skön-, barn- och ungdomslitteratur och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok)Meddela din nominering och skicka pdf till Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund.

Nominerade böcker skickas till:

Sveriges Författarförbund
Box 3157, 103 63 Stockholm

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

Årets översättarstipendium

Vänligen läs noga och följ instruktionerna.

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare som är under 40 år och som inte har fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning föregående år. Namn och en kort motivering ska skickas till Ludvig Berggren. Begäran om exemplar av kandidatens översättning kan komma.

Läs mer om Årets översättning här.