Månadens Översättare › Maria Bodner Gröön

Maria Bodner Gröön

Maria Bodner Gröön jobbar som tolk och översättare. Hittills har hon översatt från franska och engelska, och hon tolkar från dessa språk samt från spanska och italienska. Hon är bosatt i Stockholm.

Vad översätter du just nu?

Ingenting just nu, senast var det två deckare, en från franska och en från engelska.

Hur kom det sig att du valde att bli översättare?

När jag i min ungdom (för rätt länge sedan…) bodde i Paris några år drömde jag om att sitta på kammaren mellan högar av tjocka lexikon och pula med att översätta spännande böcker från franska. Det tog mig ungefär trettio år att nå dit, och det hände rätt mycket annat på vägen. Men i början av nittiotalet stötte jag på Stockholms universitet av en slump ihop med en tjej som gått på samma franskakurs som jag. Vi bytte ett par ord med varandra och hon berättade att hon sökt till en översättarutbildning på SU, från franska, ”sista ansökningsdag är i morgon”.  Jag kastade mig hem och rafsade fram mina betyg, ansökte och kom in. Det hastiga mötet i en korridor framför en anslagstavla får man nog säga förändrade mitt liv – jag kom att syssla med undertextning i ett antal år, och kom via översättarutbildningen i kontakt med konferenstolkning som numera är min huvudsyssla.  Sedan 2012 är jag också verksam som litterär översättare.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Vanliga arbetsdagar finns inte, de är alla olika. Det hör till det jag uppskattar mest med översättandet, att jag är fri och kan styra över min tid som jag vill – jag jobbar som bäst på kvällarna. Å andra sidan medför det att jag sällan är riktigt ledig, för det mesta ligger det ett manus och vinkar från skrivbordet. Jag är urkass på att skilja mellan vardag och helg, men tycker ju också att det är en ynnest att få jobba med det som intresserar mig mest. Men denna ”frihet” som samtidigt innebär en gnagande känsla av att ”jag borde” delar jag säkert med många andra översättare.

Lyssnar du på musik när du översätter, och i så fall vad?

Aldrig, jag uppskattar tyst rymd runt öronen.

Jobbar du med annat vid sidan av översättandet, och i så fall vad?

Som sagt konferenstolkning, huvudsakligen för EU:s institutioner. Jag har också periodvis undervisat i tolkning på Tolk- och översättarinstitutet. Det sägs ofta att tolkar inte trivs med att översätta och tvärtom, att man är ”antingen eller”, men jag tycker nog inte att det stämmer. Det är otroligt givande att närma sig uppgifter på olika sätt: vid simultantolkning är det här och nu som gäller, det ges ingen andra chans medan det vid översättning finns en möjlighet att stöta och blöta, leta information, sova på saken och ändra sig. Läskigt är det också på olika sätt – som tolk kan man så klart dra förhastade slutsatser medan man som översättare lämnar något så påtagligt efter sig på pränt, det står där för evig tid.

Finns det något fantastiskt bra ord i källspråket som du tycker fattas i svenskan?

Inte som jag kommer på så här på rak arm. Det roligaste med att gå översättarutbildningen tyckte jag var att upptäcka svenska språket och vilken skattkista det är! Det låter antagligen lätt absurt men både jag och många andra på den utbildningen var ju där för att vi var intresserade av Frankrike och franska språket. Svenskan kom liksom med på köpet, jag hade inte fattat hur spännande det var…!

Finns det något svenskt ord som du längtar efter att få använda?

Kan inte komma på någon favorit. Däremot finns det några jag har lite svårt för, som exempelvis ”framtoning” och ”narrativ”.

Har du haft något som varit extra svåröversatt, t ex en ordvits, som du löst på ett så finurligt sätt att du fortfarande minns det?

Oh vad gärna jag skulle ha en rad exempel här men så är det inte!

Vilken är din värsta tabbe som översättare, i eller utanför en text?

Värsta tabben vid en översättning var tyvärr rätt övergripande. Jag inte kom överens med min dator, som på ett oförklarligt sätt ändrade fason på filerna hela tiden. Min ad hoc-lösning blev att skapa nya (!) för olika delar av boken, som jag sedan skulle lappa ihop. Naturligtvis blev det bråttom mot slutet, jag var på resande fot, pusslade ihop filer som jag gjort olika typer av slutgenomgång på… Redaktören var inte road, kan jag säga.

Har du något drömuppdrag (verk eller författare)?

Nej, faktiskt inte. Däremot skulle det vara spännande att få översätta från spanska eller italienska, som jag ju också tolkar ifrån.

Vad är det bästa med att jobba som översättare?

Friheten som jag redan nämnt; att jag får hålla på med språk som jag tycker är så kul; att det är som att vara en evig student, jag lär mig hela tiden nya saker inom nya områden och ställs inför nya problem.

Har du några härliga översättarminnen?

Jag kan tänka tillbaka på utbildningen där vi bland annat hade Anders Bodegård som lärare. Det var fantastiskt att förkovra sig i översättning med hans hjälp, seminarierna gav känslan av att kliva in till en sammankomst för en utvald skara där nya dörrar öppnades. Det var toppen! Så är det också alla människor jag kommit i kontakt med när det finns begrepp i originalet som man måste luska extra mycket i: en amerikansk fotbollsspelare (innan min son gav sig in på det), en fågelskådare, en tapper bibliotekarie på Bergianska, en försäljare i en cykelaffär, en segelflygare, en filmhistoriker etc etc. Jag kan dra mig för att störa folk som förstås är upptagna av sitt, men det är otroligt vad glada de blir över att andra bryr sig om deras specialområde, de är oftast så hjälpsamma.

Vad tycker du att översättarsektionen ska prioritera i sitt arbete?

Det fackliga arbetet är väldigt viktigt. Möjlighet att träffas översättare emellan, kring ett tema eller som mer renodlat mingel.

Har du något mer du vill dela med dig av – goda råd, önskningar, uppmuntrande ord, hälsningar, varningar, funderingar, lästips, drömmar, uppmaningar, något helt annat?

En uppmuntran till alla som funderar på att ägna sig åt översättning – testa! Sök utbildning! Kasta er över allt tänkbart material på både käll- och målspråk, man lär sig ingenting man inte har nytta av förr eller senare (oftast förr, är min erfarenhet). Man kan ha så mycket kul, gå på bio, träffa folk och läsa i princip vad man vill på sitt/sina källspråk och fortfarande känna sig en smula nyttig.

Denna intervju publicerades första gången den 1 mars 2020.