Månadens översättare

Slavica Milosavljevic

Slavica Milosavljevic är bosatt i Malmö och översätter från svenska till serbiska, samt från bosniska, kroatiska och serbiska till svenska. […]

Anna-Stina Johnson

Anna-Stina Johnson bor i Göteborg och översätter skönlitteratur och facklitteratur från engelska, franska och danska. Engelska och franska har hon […]

Meta Ottosson

Augusti månads översättare är Meta Ottosson som tycker om att ”leva” sina översättningar. Hon har rest i John Franklins fotspår […]

Jens Ahlberg

Jens Ahlberg översätter från tyska och engelska, franska i undantagsfall. Han bor i Göteborg och beskriver sig själv blygsamt med […]

Aimée Delblanc

Aimée Delblanc översätter från tyska och är bosatt i Stockholm. “Men”, säger hon, “‘Ick hab’ noch einen Koffer in Berlin […]

Christine Bredenkamp

Christine Bredenkamp översätter från tyska och bor där hon trivs, i Ystad och Zagreb. Hon har bland annat översatt Juli […]

Hans-Jacob Nilsson

Hans-Jacob Nilsson är född och uppvuxen i Stockholm, men är sedan snart 30 år bosatt på norra Öland. Han översätter […]

Maria Bodner Gröön

Maria Bodner Gröön jobbar som tolk och översättare. Hittills har hon översatt från franska och engelska, och hon tolkar från […]

Jan Risheden

Jan Risheden kommer som en ganska stor grupp översättare från 80- och 90-talets science fiction-scen. Han översätter från engelska och […]

Carla Wiberg

Översätter från engelska, svenska, danska, norska, iriska. Bor i Hökön i Snapphanebygden, Osbyholm vid Ringsjön mitt i Skåne, då och […]

Tidigare »