Månadens översättare

Carla Wiberg

Översätter från engelska, svenska, danska, norska, iriska. Bor i Hökön i Snapphanebygden, Osbyholm vid Ringsjön mitt i Skåne, då och […]

Jens Hjälte

Jens Hjälte bor i Växjö och översätter från norska och engelska. I november tilldelades han det nyinstiftade Årets översättarstipendium, med […]

Linda Östergaard

Linda Östergaard översätter från tyska och bor i Göteborg. Nyligen tilldelades hon priset Årets översättning 2018. I motiveringen står bland […]

Jesper Festin

Jesper Festin översätter från tyska och bor omväxlande i Uppsala och Berlin. Han är aktuell med Tyll av Daniel Kehlmann […]

Cecilia Falk

Cecilia Falk har varit mentor till många översättare. Än i dag hejdar folk henne i olika sammanhang och berättar hur […]

Johan Nilsson

Augusti månads översättare håller demonerna i schack genom att springa, ibland en liten sväng i hemkvarteren, ibland maratonlångt eller ännu […]

Florence Sisask

En av Översättarsektionens allra färskaste medlemmar. Bosatt i Umeå sedan 30 tillbaka. Översätter från svenska till franska, som är hennes […]

Helena Hansson

Bosatt i Majorna i Göteborg.  Översätter mest från engelska och ganska lite men väldigt gärna från danska. Just nu aktuell […]

Monica Scheer

Bosatt i Stockholm. Översätter från franska, italienska, engelska, ryska och har som sitt valspråk Nulla dies sine verbo novo, Inte […]

Jonas Rasmussen

Översätter från danska. Är uppvuxen med danska föräldrar utanför Norrköping. Har lite försiktigt och med stor respekt också börjat nosa […]

Tidigare »