Månadens översättare

Meta Ottosson

Augusti månads översättare är Meta Ottosson som tycker om att ”leva” sina översättningar. Hon har rest i John Franklins fotspår […]

Jens Ahlberg

Jens Ahlberg översätter från tyska och engelska, franska i undantagsfall. Han bor i Göteborg och beskriver sig själv blygsamt med […]

Aimée Delblanc

Aimée Delblanc översätter från tyska och är bosatt i Stockholm. “Men”, säger hon, “‘Ick hab’ noch einen Koffer in Berlin […]

Christine Bredenkamp

Christine Bredenkamp översätter från tyska och bor där hon trivs, i Ystad och Zagreb. Hon har bland annat översatt Juli […]

Hans-Jacob Nilsson

Hans-Jacob Nilsson är född och uppvuxen i Stockholm, men är sedan snart 30 år bosatt på norra Öland. Han översätter […]

Maria Bodner Gröön

Maria Bodner Gröön jobbar som tolk och översättare. Hittills har hon översatt från franska och engelska, och hon tolkar från […]

Jan Risheden

Jan Risheden kommer som en ganska stor grupp översättare från 80- och 90-talets science fiction-scen. Han översätter från engelska och […]

Carla Wiberg

Översätter från engelska, svenska, danska, norska, iriska. Bor i Hökön i Snapphanebygden, Osbyholm vid Ringsjön mitt i Skåne, då och […]

Jens Hjälte

Jens Hjälte bor i Växjö och översätter från norska och engelska. I november tilldelades han det nyinstiftade Årets översättarstipendium, med […]

Linda Östergaard

Linda Östergaard översätter från tyska och bor i Göteborg. Nyligen tilldelades hon priset Årets översättning 2018. I motiveringen står bland […]

Tidigare »