Månadens Översättare › Sokol Demaku

Sokol Demaku

Sokol Demaku översätter från svenska till albanska och från albanska till svenska. Han kommer från Kosovo och är bosatt i Borås. Förutom översättare även verksam som lärare, journalist och poet. Han ger ut den albanska kulturtidskriften Dituria (”Kunskap”), sänder närradio från Borås, Radio Dituria, samt teve via Öppna kanalen i Göteborg, TV Dituria.

 Vad översätter du just nu?

Är nu på gång med Katarina Taikons Katitzi i ormgropen och Katitzi rymmer.

Hur kom det sig att du valde att bli översättare?

Jag arbetar som sagt som lärare, med inriktningen matematik och SO-ämnena historia, geografi och religion. När jag 2011 skulle börja med planeringen för tredjeklassarnas geografiundervisning, om Sveriges landskap, kom svenskläraren och frågade mig om planeringen. Jag undrade varför och hon svarade att hon i sin undervisning skulle läsa en bok om en resa genom våra landskap och att vi skulle kunna arbeta tillsammans med landskapstemat. Boken hon talade om var Pojken och tigern, och jag läste den. Efter några månader tänkte jag varför inte översätta den till albanska så att albanska barn också kan läsa den, och kanske att någon journalist eller författare kan skriva en liknande bok om Albanien. Några år senare, 2014, kom boken ut i 1000 exemplar som jag skänkte till grundskolor i Albanien, Kosovo och Makedonien.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Ja, det är en lång dag för mig. Jag jobbar som lärare i grundskolan, skriver poesi och prosa på albanska och svenska, och på kvällen är det dags att börja med översättningen. Leker med mitt barnbarn och har roligt med honom, han är bara 7 år.

Läser du igenom originalet innan du sätter igång med arbetet?

Ja, jag läser hela boken och börjar sedan med översättningen. Framför allt när det har att göra med dikter.

Gör du klart mening för mening direkt eller gör du en råöversättning som du sedan bearbetar?

Tar mening för mening och gör en råöversättning för att få hela sammanhanget så att allt ska bli rätt.

Lyssnar du på musik när du översätter, och i så fall vad?

Ibland, inte så mycket.

Jobbar du med annat vid sidan av översättandet, och i så fall vad?

Jag skriver dikter, noveller, essäer, reportage för tidningar i hemlandet. Ger ut en 24-sidig kulturtidskrift som kommer ut en gång i månaden, sänder närradio en timme i veckan, organiserar olika litteraturevenemang, t ex Internationella poesifestivalen ”Sofra poetike i Borås”. Har ett bra utländskt samarbete med Albanien och Nordmakedonien och har bland annat arrangerat en svensk litteraturvecka med svenska och albanska poeter bosatta i Sverige. Sedan har vi även andra kulturella aktiviteter för barn och ungdomar.

Finns det något fantastiskt bra ord i källspråket som du tycker fattas i svenskan?

Ja, det finns ord på albanska som man måste anpassa till svenskan.  Till exempel ”çiler”, som är ett rum där mejeriprodukter förvaras i huset.

Finns det något svenskt ord som du längtar efter att få använda? 

Ja, det finns ord i svenskan som det är roligt att använda. Man kan ha roligt med orden på grund av att de på albanska har en annan betydelse.

Har du haft något som varit extra svåröversatt, t ex en ordvits, som du löst på ett så finurligt sätt att du fortfarande minns det?

Jag kommer ihåg när jag översatte för ett bokförlag i Nordmakedonien och hade skickat manuset till bokförlaget. Efter tre dagar jag fick tillbaka det i min email, det var lite konstigt och jag funderade på vad gjort för fel. De hade skrivit: ”Snälla kontrollera ordet märkt med gult och rätta det.” Jag började läsa boken från början. Efter flera sidor hittade jag ett ord som var gulmarkerat. Läste flera gånger, men inget fel i tolkningen. Jag gick vidare och hittade flera ord som var markerade, alla beskrev könsorgan. Jag ringde till dem och sa att tyvärr finns det inget fel i översättningen, så vad ska jag rätta? Nej, nej inget fel, men om du kan hitta mildare synonymer. Jag gjorde så av respekt för dem och deras läsare.

Vilken är din värsta tabbe som översättare, i eller utanför en text?

Missförstånd, fel ord.

Har du något drömuppdrag (verk eller författare)?

Ja, jag är på gång att översätta de albanska gamla sedvanelagarna, ”Kanun”, det är mitt drömuppdrag att översätta dem till svenska så att svenskarna kan läsa dem och veta lite mer om de gamla albanska lagarna som det pratas mycket om än idag.

Vad är det bästa med att jobba som översättare?

Man har möjlighet att bli bättre bekant med språket, kulturen, traditionerna i det land från vars språk boken är översatt.

Har du läst någon riktigt bra översättning på senare tid?

Jag har läst Flyga drake av Khaled Hosseini, översatt av Johan Nilsson.

Har du några härliga översättarminnen?

Ja, från en föreläsning på bokmässan i Tirana i Albanien 2019. ”Hur populära är små språk i Albanien genom översättning”.

Vad tycker du att översättarsektionen ska prioritera i sitt arbete?

Ni gör redan alla de rätta prioriteringarna, men gärna ett större samarbete med utländska bokförlag, föreningar och samarbetspartners.

 

Intervjun publicerades första gången den 1 december 2022