Aktuellt › Arkiv

Månad: mars 2021

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Översättning, representation och identitet

Vilka utmaningar innebär det för en översättare att återge erfarenheter som hen inte själv har? Vad händer när översättare som rasifieras som vita översätter böcker som tematiserar erfarenheter av exempelvis antisvart rasism? Här möts Jennifer Hayashida, Niclas Hval och Mara Lee, alla aktiva både som översättare och inom akademin, för ett samtal om vilken roll makt, identitet och representation spelar i översättandets individuella och strukturella förutsättningar. Samtalet sändes första gången i Rum för översättning på Bokmässan Play den 26 september 2020.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Sök till Frankfurt International Translators!

En inbjudan till tysköversättare världen över att söka till Frankfurt International Translators, ett program som vill främja gemenskapen mellan litterära tysköversättare samt underlätta kontakten översättare, förläggare och redaktörer emellan. Nedan följer inbjudan på engelska.

Translators from German into other languages can apply from now until 30 April 2021 for the knowledge-sharing and networking programme Frankfurt International Translators (FIT).

Frankfurt International Translators is aimed at translators of German-language fiction and non-fiction into languages from around the world. Up to 25 translators may participate in the programme, which will take place for the second time from 18 to 23 October 2021 in Frankfurt.

Applicants to the programme must have translated at least three German-language literary works. During the week of the book fair, translators will participate in expert seminars, workshops and networking events in Frankfurt and at the book fair. The aim of the programme is to encourage exchanges between international literary translators of German-language works and to promote networking between translators, publishers and editors.

The programme is organised by Frankfurter Buchmesse and implemented with financial support from the German Federal Foreign Office. The programme covers participants’ travel and accommodation costs, meals, a trade visitor ticket to the book fair and participation in conferences and workshops.

More information about the programme and how to apply is available online at: www.buchmesse.de/fit

We would be very glad if you could forward this information to your contacts. Feel free to contact us at translators@buchmesse.de if you have any questions.

Thank you very much and best wishes from Frankfurt,

Niki Théron & Pernille Starck

 

Utlysning Författarförbundets tillfälliga krisfond

Covid-19-pandemin fortsätter att slå hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till akuta ekonomiska problem för många författare och översättare.

Sedan en medlem i Författarförbundet (medlemmen önskar vara anonym) har lämnat ett engångsbidrag på en miljon kronor till den tillfälliga krisfonden kan förbundet göra en förnyad utlysning av stöd från fonden. Schablonbelopp kommer att tillämpas.

Vem kan söka?

Berättigade att söka är medlemmar i Sveriges Författarförbund som förlorat intäkter till exempel på grund av inställda arrangemang och uppdrag till följd av covid-19-pandemin och därmed hamnat i ekonomiska svårigheter.

Ansökan och åberopade grunder

Ansökan ska göras på särskild blankett som bifogats medlemsutskicket daterat 2021-03-22.

Ansökningsperiod: 22 mars till 10 april 2021

Författarförbundet förbehåller sig rätten att prioritera mellan ansökningarna. Beslut om vilka som tilldelats stipendium fattas av förbundsstyrelsen. Ambitionen är att kunna fatta beslut om stipendierna på styrelsemötet den 29 april.

Ytterligare information lämnas av Ewa Ulander.

Elsa Thulin-priset till Joachim Retzlaff!

Elsa Thulins översättarpris – som sedan 1960 delas ut till en översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning – tilldelas för år 2020 Joachim Retzlaff.

Prisnämndens motivering lyder:

I en snabbt föränderlig värld där demokratier vittrar sönder, där förvrängda relationer till verkligheten smyger sig på och där rika länder har ett stort försprång framför fattiga, där jordens resurser inte längre kan slösas med, samtidigt som klimatet är allt mer hotat och pandemier och naturkatastrofer håller oss alla i ett järngrepp blir det allt viktigare att med ordens hjälp kunna uttolka spåren i sanden. Joachim Retzlaff har under mer än trettio års tid genom sina översättningar från tyska, engelska och danska av främst facklitteratur gjort oss uppmärksamma på det som utspelar sig här på jorden under vår tid. Han har varit oerhört produktiv som facköversättare och tangerar också den skönlitterära verksamheten. I sin översättargärning ägnar han sig åt vitt skilda ämnen, som matematisk vetenskap, politik, klimatfrågor, kulturhistoria, fysik, konstens frihet, filosofi, Rushdieaffären, vargar, Trumperan etc. Han har med stor bredd och en omsorgsfull behandling av det svenska språket förmedlat nödvändiga insikter i det som händer runt omkring oss i världen som den ser ut idag.

Prissumman är 30 000 kronor och mottagaren erhåller även en plakett formgiven av Edvin Öhrström.

Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, Ervin Rosenberg och Bengt Samuelson.

En uttömmande förteckning över tidigare mottagare av Elsa Thulin-priset, Sveriges näst äldsta översättarpris, hittas här: oversattarsektionen.se/utmarkelser/elsa-thulin-priset

Datum för prisutdelning meddelas senare.