Aktuellt › Arkiv

Månad: december 2021

Nytt översättaravtal med Bonnier

Sveriges Författarförbund och Bonnierförlagen har kommit överens om ett nytt översättaravtal. Det nya avtalet ersätter det befintliga från 2018 och består av ett samarbetsavtal med grundvillkor samt minimihonorarsvillkor och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell.

Branschstandarden bibehålls, men kompletteras med en ny ersättningsmodell som tar höjd för när utgivning sträcker sig över lång tid, vilket allt oftare är fallet vid digital utgivning. Avtalstiden är enhetlig för alla format och tydligare för översättaren.

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2022 och gäller under minst fem år.