Aktuellt › Arkiv

Kategori: Ö-nytt

Några ord om den aktuella avtalssituationen

Vår fackliga informatör Johanna Svartström jobbar tillsammans med Författarförbundets kansli för att skapa lugn och ordning på avtalsfronten, men det är fortfarande en hel del avtal med oskäliga villkor i omlopp, både för nya uppdrag och för återutgivning av äldre översättningar. I avtal som vid första anblicken ser ut som Standardavtalet kan förlagen ha gjort svårupptäckta strykningar av viktiga formuleringar eller gjort problematiska tillägg och ändringar. De förlag som man bör vara särskilt vaksam på just nu är Modernista, Harper Collins och Saga Egmont. Skicka alltid in avtal som avviker från Standardavtalet till förbundet för granskning, antingen till juridik@forfattarforbundet.se eller direkt till Johanna Svartström, johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se.

Ö-nytt 3/2019

Idag har årets tredje Ö-nytt gått ut till sektionens alla medlemmar. I det står att läsa såväl en rapport från medlemsmötet i Göteborg kvällen före mässan som om kommande evenemang, såsom en översättar-AW på mysigt söderhak, ett samarrangemang med Internationella rådet samt samkväm och skål med Olga Tokarczuks översättare till olika språk på Nobeldagen.

Ö-nytt 2/2019

Idag har årets andra Ö-nytt gått ut till sektionens alla medlemmar. I det kan man bland annat läsa om kommande Ö-arrangemang, såsom ett samtal om översättandets praktiska villkor, Rum för översättning på Bok & Bibliotek i Göteborg samt utdelningen av Årets översättning och Årets översättarstipendium i Malmö.

Ö-nytt 1/2019

Idag har årets första Ö-nytt gått ut till Översättarsektionens alla medlemmar. I det kan man bland annat läsa om 2018 års Elsa Thulin-pristagare och kommande arrangemang under året.

Ö-nytt nr 5 2018

Idag har senaste Ö-nytt gått ut till våra medlemmar, där vi bland annat bjuder in till ett seminarium med Kina Bodenhoff som berättar om sitt arbete med att nyöversätta Astrid Lindgren.

Som medlem hittar du alla nummer av Ö-nytt i Movits.

Översättarnytt 2/2013

Årets andra nummer av Översättarnytt, med bland annat en inbjudan till medlemsmöte den 12 april har gått ut.

Som medlem hittar du alla nummer av Ö-nytt i Movits.

Översättarnytt 1/2013

Senaste Översättarnytt 1/2013 innehåller bland annat en rapport från Översättarsektionens årsmöte.

Som medlem hittar du alla nummer av Ö-nytt i Movits.

Översättarnytt 8/2012

Årets sista men kanske bästa Ö-nytt har i dag skickats till medlemmarna. Bland annat om det utökade årsmötet med extra allt och generösare resebidrag än någonsin i Ö-sektionens historia.

Som medlem hittar du alla nummer av Ö-nytt i Movits.

Översättarnytt 6/2012

Årets sjätte, extra späckade nummer av vårt medlemsbrev Översättarnytt har skickats till medlemmarna!

Som medlem hittar du alla nummer av Ö-nytt i Movits.

Översättarnytt 5/2012

I dag kommer årets femte nummer av vårt medlemsbrev Översättarnytt!

Som medlem hittar du alla nummer av Ö-nytt i Movits.