Aktuellt › Arkiv

Kategori: Elsa Thulin-priset

Insamling till Elsa Thulin-priset

Sedan 1960 har Elsa Thulin-priset delats ut till översättare av skönlitteratur (sedan 2006 även allmänlitteratur) som ”belöning för framstående översättargärning”. Priset förvaltas av Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund och utgör den enda svenska hedersutmärkelse som delas ut av översättare till översättare. Prisets storlek har växlat genom åren och medlen har inhämtats från skilda håll. Priskassan har emellertid krympt på senare år, varför Översättarsektionens styrelse vill pröva ett nytt grepp för att säkerställa prisets fortsatta existens: en insamling bland översättarna själva. På så vis stärks Elsa Thulin-prisets karaktär som översättarnas eget pris.

Årets insamling av medel till Elsa Thulin-priset löper mellan den 24 november 2023 och den 31 mars 2024. Den som så önskar kan lämna ett bidrag – stort eller litet – genom en donation på Swish-numret 1233470580 eller bg 878-8028. Märk era bidrag med ”Elsa”.

Sprid gärna denna information, så att så många kollegor som möjligt samt andra intresserade kan engageras för Elsa Thulin-prisets stärkande.

Elsa Thulin-priset till Joachim Retzlaff!

Elsa Thulins översättarpris – som sedan 1960 delas ut till en översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning – tilldelas för år 2020 Joachim Retzlaff.

Prisnämndens motivering lyder:

I en snabbt föränderlig värld där demokratier vittrar sönder, där förvrängda relationer till verkligheten smyger sig på och där rika länder har ett stort försprång framför fattiga, där jordens resurser inte längre kan slösas med, samtidigt som klimatet är allt mer hotat och pandemier och naturkatastrofer håller oss alla i ett järngrepp blir det allt viktigare att med ordens hjälp kunna uttolka spåren i sanden. Joachim Retzlaff har under mer än trettio års tid genom sina översättningar från tyska, engelska och danska av främst facklitteratur gjort oss uppmärksamma på det som utspelar sig här på jorden under vår tid. Han har varit oerhört produktiv som facköversättare och tangerar också den skönlitterära verksamheten. I sin översättargärning ägnar han sig åt vitt skilda ämnen, som matematisk vetenskap, politik, klimatfrågor, kulturhistoria, fysik, konstens frihet, filosofi, Rushdieaffären, vargar, Trumperan etc. Han har med stor bredd och en omsorgsfull behandling av det svenska språket förmedlat nödvändiga insikter i det som händer runt omkring oss i världen som den ser ut idag.

Prissumman är 30 000 kronor och mottagaren erhåller även en plakett formgiven av Edvin Öhrström.

Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, Ervin Rosenberg och Bengt Samuelson.

En uttömmande förteckning över tidigare mottagare av Elsa Thulin-priset, Sveriges näst äldsta översättarpris, hittas här: oversattarsektionen.se/utmarkelser/elsa-thulin-priset

Datum för prisutdelning meddelas senare.

 

 

 

Priset till Elsa Thulins minne 2019 går till Rose-Marie Nielsen

Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund har den stora glädjen att meddela att Elsa Thulins översättarpris 2019, för framstående översättargärning, tilldelas Rose-Marie Nielsen.

 

Prisnämndens motivering:

”I dessa tider då den snipiga och måttligt pålästa ’nationalismen’ griper kring sig blir ÖVERSÄTTARENS värv allt viktigare. Det gäller att berika vår ordkonst med den både upplevda och nedskrivna erfarenheten från länder fjärran från vårt dagliga synfält. Ty utan den svenske läsarens kontakt med andra världar blir vår bild – också av oss själva – ensidig, arm och tråkig. Steget mellan den karibiska övärldens koloniala färgrikedom och den judiska, vittförgrenade familjetragikens alla märkvärdigheter må tyckas långt – men det säger oss att litteraturen både begriper och övergriper. Det är därför som ROSE-MARIE NIELSEN tilldelas Elsa Thulins översättarpris för ett mångårigt, samvetsgrant och eftersinnande arbete till glädje för generationer. Engagemang för det stora greppet har hos henne aldrig uteslutit omsorg om den lilla detaljen. Så fortlever nobelpristagare på svenska. Så skriver en förfaren tolkare – mån om att hävda språkets makt över tanken och tankens ständiga makt över språket.”

Prisnämnden har bestått av Lars Erik Blomqvist, Ulla Roseen och Ulrika Wallenström.

Elsa Thulins översättarpris delas sedan 1960 årligen ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset sedan 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

En uttömmande förteckning över tidigare års eminenta pristagare hittar du på oversattarsektionen.se/utmarkelser/elsa-thulin-priset.

Utdelningen av priset var planerad till den 15 maj i Stockholm, men kommer med anledning av det nya coronaviruset att behöva skjutas på framtiden. Närmare detaljer meddelas längre fram.

Priset till Elsa Thulins minne 2018 går till Ervin Rosenberg

Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund har äran att meddela att Elsa Thulins översättarpris 2018, för framstående översättargärning, tilldelas Ervin Rosenberg.

Prisnämndens motivering:
”Stor bredd präglar Ervin Rosenbergs insats i flera avseenden: han har översatt från fyra olika språk, ungerska, hebreiska, franska och italienska; han har tolkat verk från 1500-tal, 1800-tal och modernaste tid. Men framför allt har han skickligt kunnat återge de mest skiftande stillägen och tonfall: Tocquevilles analytiska glöd, Imre Kertész förbittrade klarsyn, Péter Nádas slingrande ironier, David Grossmans detaljskarpa samtidsskildring … Allt med samma omsorg och spänst.”

Prisnämnden har bestått av Viveca Melander, Jan Stolpe och Ulrika Wallenström.

Elsa Thulin-priset – ”till översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning” – förvaltas av Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund och har delats ut sedan 1960.

Prisutdelningen sker den 12 april kl. 18.00 på Författarnas hus i Stockholm. Efter ceremonin med uppläsningar och musik serveras buffé. OBS! För föranmälan till buffén, se separat mejlutskick inom kort.

Elsa Thulin-priset tilldelas Viveca Melander

Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år Viveca Melander

… som i sin omfattande översättargärning har visat lysande fantasi och gedigen lärdom när hon med ofelbar stil, charm och elegans – en språkdräkt av Armani-snitt – ledsagat läsaren genom ett stort antal betydande italienska författares verk.

Årets ceremoni genomförs med extra bidrag från Italienska kulturinstitutet, “CM Lerici”, och Albert Bonniers förlag. Läs hela pressmeddelandet här.