Med anledning av det nya coronaviruset

Som tidigare meddelat bjuder styrelsen in till AW eller stammtisch kl. 17 första torsdagen varje månad, under våren och försommaren på restaurang Tullen på Götgatan 103 i Stockholm.

Träffen den 2 april är av uppenbara skäl inställd. Detsamma gäller även sektionens sammankomster i stort: alla planer läggs på is tills vidare. Också Elsa Thulinpris-utdelningen nödgas vi skjuta på framtiden.

Givetvis är det trist att inte träffas kolleger emellan, men hälsan och solidariteten måste komma först. Så: Vi ses i etern – och tvätta händerna!

Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 2,9 % år 2020.

Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 2,9 % år 2020. Efter uppräkningen lyder Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna:

159,5 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Honoraret omräknat i netto är 110,43 kr.

Uppräkningen påverkar givetvis även arvodet för översättningen av lyrik, som utgår från minimihonoraret för översättningen av prosa men multiplicerat med 3 eller 5.

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 478,50 kr per 1 000 tecken inklusive blanksteg

För bunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 5: 797,50 kr per 1 000 tecken inklusive blanksteg 

Läs gärna mer om arvoden i vårt Avtalsalfabet.

2018 års Nobelpristagare i litteratur, Olga Tokarczuk, har ett särskilt gott öga till översättarnas skrå. Till svenska har hon framför allt översatts av Jan Henrik Swahn, som följt hennes författarskap i tjugo års tid i den dubbla rollen som översättare och författarkollega. Här hör vi honom samtala med Tokarczuks mångåriga svenska förläggare, Mikael Nydahl, om världen som översättning, om tallriken som blev en stallknekt och andra stora och små glädjeämnen och snubbeltrådar i Tokarczuks verk.

Samtalet hölls på Akademin Valand i Göteborg den 24 januari 2020.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund har den stora glädjen att meddela att Elsa Thulins översättarpris 2019, för framstående översättargärning, tilldelas Rose-Marie Nielsen.

 

Prisnämndens motivering:

”I dessa tider då den snipiga och måttligt pålästa ’nationalismen’ griper kring sig blir ÖVERSÄTTARENS värv allt viktigare. Det gäller att berika vår ordkonst med den både upplevda och nedskrivna erfarenheten från länder fjärran från vårt dagliga synfält. Ty utan den svenske läsarens kontakt med andra världar blir vår bild – också av oss själva – ensidig, arm och tråkig. Steget mellan den karibiska övärldens koloniala färgrikedom och den judiska, vittförgrenade familjetragikens alla märkvärdigheter må tyckas långt – men det säger oss att litteraturen både begriper och övergriper. Det är därför som ROSE-MARIE NIELSEN tilldelas Elsa Thulins översättarpris för ett mångårigt, samvetsgrant och eftersinnande arbete till glädje för generationer. Engagemang för det stora greppet har hos henne aldrig uteslutit omsorg om den lilla detaljen. Så fortlever nobelpristagare på svenska. Så skriver en förfaren tolkare – mån om att hävda språkets makt över tanken och tankens ständiga makt över språket.”

Prisnämnden har bestått av Lars Erik Blomqvist, Ulla Roseen och Ulrika Wallenström.

Elsa Thulins översättarpris delas sedan 1960 årligen ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset sedan 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

En uttömmande förteckning över tidigare års eminenta pristagare hittar du på oversattarsektionen.se/utmarkelser/elsa-thulin-priset.

Utdelningen av priset var planerad till den 15 maj i Stockholm, men kommer med anledning av det nya coronaviruset att behöva skjutas på framtiden. Närmare detaljer meddelas längre fram.