Aktuellt › Arkiv

Kategori: Okategoriserade

Insamling till Elsa Thulin-priset


Sedan 1960 har Elsa Thulin-priset delats ut till översättare av skönlitteratur (sedan 2006 även allmänlitteratur) som ”belöning för framstående översättargärning”. Priset förvaltas av Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund och utgör den enda svenska hedersutmärkelse som delas ut av översättare till översättare. Prisets storlek har växlat genom åren och medlen har inhämtats från skilda håll. Priskassan har emellertid krympt på senare år, varför Översättarsektionens styrelse vill pröva ett nytt grepp för att säkerställa prisets fortsatta existens: en insamling bland översättarna själva. På så vis stärks Elsa Thulin-prisets karaktär som översättarnas eget pris.

 

Årets insamling av medel till Elsa Thulin-priset löper mellan den 25 november 2022 och den 31 mars 2023. Den som så önskar kan lämna ett bidrag – stort eller litet – genom en donation på Swish-numret 1233470580. Märk era bidrag med ”Elsa”. De insamlade medlen förvaltas av Sveriges Författarförbund och redovisas till våren i samband med att nästa pristagare offentliggörs.

 

Sprid gärna denna information, så att så många kollegor som möjligt samt andra intresserade kan engageras för Elsa Thulin-prisets stärkande.

Några ord om den aktuella avtalssituationen

Vår fackliga informatör Johanna Svartström jobbar tillsammans med Författarförbundets kansli för att skapa lugn och ordning på avtalsfronten, men det är fortfarande en hel del avtal med oskäliga villkor i omlopp, både för nya uppdrag och för återutgivning av äldre översättningar. I avtal som vid första anblicken ser ut som Standardavtalet kan förlagen ha gjort svårupptäckta strykningar av viktiga formuleringar eller gjort problematiska tillägg och ändringar. De förlag som man bör vara särskilt vaksam på just nu är Modernista, Harper Collins och Saga Egmont. Skicka alltid in avtal som avviker från Standardavtalet till förbundet för granskning, antingen till juridik@forfattarforbundet.se eller direkt till Johanna Svartström, johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se.

Nytt minimihonorar för 2022

Rekommenderat minimiarvode

Minimiarvodet för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp 1 mars 2022 med 1,92 %. Efter uppräkningen lyder Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna:

167,70 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.
Arvodet är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Arvodet omräknat i netto är 116,10kr.

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00)

Nytt översättaravtal med Bonnier

Sveriges Författarförbund och Bonnierförlagen har kommit överens om ett nytt översättaravtal. Det nya avtalet ersätter det befintliga från 2018 och består av ett samarbetsavtal med grundvillkor samt minimihonorarsvillkor och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell.

Branschstandarden bibehålls, men kompletteras med en ny ersättningsmodell som tar höjd för när utgivning sträcker sig över lång tid, vilket allt oftare är fallet vid digital utgivning. Avtalstiden är enhetlig för alla format och tydligare för översättaren.

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2022 och gäller under minst fem år.

Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris till Anna Säflund-Orstadius!

Översättarsektionen gratulerar Anna Säflund-Orstadius, som tillsammans med Marie-Hélène Lafon har tilldelats Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris för romanen En sons historia.

Juryns motivering:

En sons historia låter Marie-Hélène Lafon hundra år av människoliv och familjehemligheter framträda med episk kraft på 160 sidor. En enda dag kan bli blixtbelyst, resten av tiden en melankolisk skugga – Lafon får det lilla formatets berättande att växa sig stort och starkt inuti läsaren. I Anna Säflund-Orstadius översättning blir den både andlösa och sakliga franskan lika mångskiftande och levande på svenska.

Här kan du läsa mer om priset.

Augustpriset till Nils Håkanson!

Översättarsektionen ber att få gratulera Nils Håkanson, 2021 års mottagare av Augustpriset i kategorin Årets svenska fackbok.

Så roligt för hela vår bransch att just Håkansons verk lyfts fram på det här sättet. Varmt grattis!

Nomineringen från Augustprisets hemsida:

Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning, Nils Håkanson, Nirstedt/litteratur
Fjodor Dostojevskij, Jane Austen, Karl Marx och Toni Morrison har alla gemensamt att de har översatts från andra språk till svenska. Det har även Harlequinböcker och Bibeln. I Dolda gudar tar Nils Håkanson oss på en svindlande tur i översättningarnas landskap och sätter översättaren i centrum. Med finess, humor och ett smittande intresse för språk och stil visar han hur synen på översättning och översättarens roll förändrats genom historien, men att en sak är konstant – översättningen är en omistlig del av textens väg till läsaren, rent av en egen form av litteratur.

Tysk-svensk workshop i litterär översättning

Tips till alla som översätter mellan tyska och svenska:

Europäisches Übersetzer-Kollegium inbjuder till den tysk-svenska ViceVersa-verkstaden 16–21 maj 2022. Översättare från och till tyska kommer här att ges möjlighet att arbeta med inlämnade projekt, få kvalificerad respons på det egna översättningsarbetet samt diskutera olika aspekter av och problem vid litterär översättning. Samtidigt erbjuder seminariet en möjlighet att knyta arbetskontakter med kolleger från källspråksländerna. I centrum för workshopens samtal står översättningsrelevanta frågor. Därutöver ges möjlighet att diskutera aktuella översättningar tillsammans med kolleger. 

Mer information om evenemanget samt instruktioner för hur man ansöker finns i dokumenten under ”Läs mer” till höger.

Läromedelsförfattarnas fotokopieringsstipendium

Nu är det dags att söka Läromedelsförfattarnas fotokopieringsstipendium!

Senast den 15 oktober kan författare och översättare  av läromedel eller kurslitteratur söka Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium.

Syftet med stipendierna är att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning som kommer från att skola, högskola och universitet kopierar läromedel och kurslitteratur.

Läs mer och ansök här.

John Swedenmark tilldelas Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris

John Swedenmark har tilldelats Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen för 2021. Priset utgör belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet.

Motiveringen lyder:
”Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris för 2021 tilldelas John Swedenmark, översättare, Sverige. Han översätter sedan 30 år från isländska till svenska såväl romaner, barnböcker som poesi. Under senare tid kan John Swedenmark betraktas som den isländska litteraturens främste ambassadör i Sverige.”

John Swedenmark har varit verksam som översättare sedan 1988. Hans översättargärning innefattar mer än 50 titlar modern isländsk litteratur, romaner, poesi, noveller och dramatik. Bland de författare Swedenmark översatt återfinns Gerður Kristný, Gyrðir Elíasson, Steinunn Sigurðardóttir, Kristín Steinsdóttir, Sjón, Jón Kalman Stéfansson, Eiríkur Örn Norðdahl och Bergsveinn Birgisson.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris till Maria Björkman och Nicklas Hval

Maria Björkman och Niclas Hval tilldelas Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2021, enligt beslut av Svenska Akademien.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. Prisbeloppet är 60 000 kronor per prismottagare.

Maria Björkman, född 1967 och bosatt i Stockholm, är översättare från franska. Till författare hon har översatt hör Nina Bouraoui, Colette, Paul Claudel, Anna Gavalda och Marie NDiaye. Nyligen utkom hennes översättning av Annie Ernaux’ En flickas memoarer (Mémoire de fille) och 2020 kom Åren (Les Années).

Niclas Hval, född 1974 och bosatt i Kungsbacka, är översättare från engelska. Till författare han har översatt hör Rachel Cusk, Kazuo Ishiguro (exempelvis dennes nya bok Klara och solen), Jennifer Clement och Marlene van Niekerk. Hval sitter även med i Författarförbundets styrelse samt undervisar i skönlitterär översättning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.