Aktuellt › Arkiv

Kategori: Okategoriserade

Rekommenderat minimihonorar september 2023

Från och med september 2023 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

 

180 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

 

Honoraret är ett F-skattarvode (tidigare även kallat bruttoarvode) i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Författarförbundets rekommenderade minimihonorar för A-skattare (tidigare även kallat nettoarvode) är 125 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. I A-skattarvodet är arbetsgivaravgifter och semesterersättning ej inkluderade.

 

Det är alltid översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av antal tecken.

 

Lyriköversättning

 

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2023) är 180 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

 

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 540 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 900 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr per dikt för obunden lyrik och 1 000 kr per rimmad eller bunden dikt.

 

Ovan angivna summor är F-skattarvoden och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00) eller översättarinformatör Johanna Svartström, (johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se, 070-561 50 55).
(mer …)

Rekommenderat minimihonorar mars 2023

Från och med mars 2023 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

 

177 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

 

Honoraret är ett F-skattarvode (tidigare även kallat bruttoarvode) i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Författarförbundets rekommenderade minimihonorar för A-skattare (tidigare även kallat nettoarvode) är 122:50 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. I A-skattarvodet är arbetsgivaravgifter och semesterersättning ej inkluderade.

 

Det är alltid översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av antal tecken.

 

Lyriköversättning

 

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2023) är 177 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

 

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 531 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 885 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr per dikt för obunden lyrik och 1 000 kr per rimmad eller bunden dikt.

 

Ovan angivna summor är F-skattarvoden och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00) eller översättarinformatör Johanna Svartström, (johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se, 070-561 50 55).
(mer …)

Höstens översättarseminarium i Varberg

Vi har nu tillräcklig finansiering för att kunna uppmana alla intresserade att göra en bindande anmälan till höstens efterlängtade helgseminarium på Varbergs fästning den 13-15 oktober. Observera att vi kan komma att tvingas lotta bland deltagarna, med viss viktning för att få till språkgrupperna så att de blir effektiva.

Sista datum för anmälan är 30 maj, anmälningsformulär finns här.

Om seminariet
Helgen inleds fredag eftermiddag klockan 15:00 och håller på fram till söndag lunch klockan 13:00. Det finns plats för max 30 deltagare. Av dessa är 5–10 platser specifikt reserverade för översättarstudenter samt nyetablerade översättare. Se vidare Program för 2023 års Översättarseminarium som återfinns här.
Under helgen kommer det att bjudas på uppläsningar samt textseminarier i fem till sex språkgrupper där en av deltagarna i varje grupp leder arbetet under helgen. Därtill kommer även sociala aktiviteter för att stimulera till spontana möten.
I kursavgiften ingår övernattning i enkelrum med delat badrum, välkomstdrink, två middagar, två luncher och två frukostar samt fika under seminariedagarna. Deltagarna betalar själva eventuella måltidsdrycker samt resa till/från Varberg.
Deltagaravgiften kommer att vara 2 800 kronor per person. För översättarstudenter och de specifikt inbjudna nyetablerade översättarna är deltagaravgiften 1 000 kronor. För att jämna ut de geografiska förutsättningar utgår reseersättning för den del av resans pris som överstiger 500 kronor*. Denna utbetalas mot insända biljettkopior/kvitton efter avslutat seminarium och slutförd hemresa.

Årets översättarseminarium genomförs med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur, Svenska Akademien, Översättarcentrum och Letterstedtska Föreningen.
Observera sista anmälningsdag den 30 maj 2023. Vi hoppas kunna lämna definitivt besked om antagna och eventuella reserver senast den 15 juni. 2023.
*Förutsatt att billigast rimliga färdmedel valts.

Några ord om den aktuella avtalssituationen

Vår fackliga informatör Johanna Svartström jobbar tillsammans med Författarförbundets kansli för att skapa lugn och ordning på avtalsfronten, men det är fortfarande en hel del avtal med oskäliga villkor i omlopp, både för nya uppdrag och för återutgivning av äldre översättningar. I avtal som vid första anblicken ser ut som Standardavtalet kan förlagen ha gjort svårupptäckta strykningar av viktiga formuleringar eller gjort problematiska tillägg och ändringar. De förlag som man bör vara särskilt vaksam på just nu är Modernista, Harper Collins och Saga Egmont. Skicka alltid in avtal som avviker från Standardavtalet till förbundet för granskning, antingen till juridik@forfattarforbundet.se eller direkt till Johanna Svartström, johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se.

Nytt minimihonorar för 2022

Rekommenderat minimiarvode

Minimiarvodet för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp 1 mars 2022 med 1,92 %. Efter uppräkningen lyder Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna:

167,70 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.
Arvodet är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Arvodet omräknat i netto är 116,10kr.

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00)

Nytt översättaravtal med Bonnier

Sveriges Författarförbund och Bonnierförlagen har kommit överens om ett nytt översättaravtal. Det nya avtalet ersätter det befintliga från 2018 och består av ett samarbetsavtal med grundvillkor samt minimihonorarsvillkor och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell.

Branschstandarden bibehålls, men kompletteras med en ny ersättningsmodell som tar höjd för när utgivning sträcker sig över lång tid, vilket allt oftare är fallet vid digital utgivning. Avtalstiden är enhetlig för alla format och tydligare för översättaren.

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2022 och gäller under minst fem år.

Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris till Anna Säflund-Orstadius!

Översättarsektionen gratulerar Anna Säflund-Orstadius, som tillsammans med Marie-Hélène Lafon har tilldelats Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris för romanen En sons historia.

Juryns motivering:

En sons historia låter Marie-Hélène Lafon hundra år av människoliv och familjehemligheter framträda med episk kraft på 160 sidor. En enda dag kan bli blixtbelyst, resten av tiden en melankolisk skugga – Lafon får det lilla formatets berättande att växa sig stort och starkt inuti läsaren. I Anna Säflund-Orstadius översättning blir den både andlösa och sakliga franskan lika mångskiftande och levande på svenska.

Här kan du läsa mer om priset.

Augustpriset till Nils Håkanson!

Översättarsektionen ber att få gratulera Nils Håkanson, 2021 års mottagare av Augustpriset i kategorin Årets svenska fackbok.

Så roligt för hela vår bransch att just Håkansons verk lyfts fram på det här sättet. Varmt grattis!

Nomineringen från Augustprisets hemsida:

Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning, Nils Håkanson, Nirstedt/litteratur
Fjodor Dostojevskij, Jane Austen, Karl Marx och Toni Morrison har alla gemensamt att de har översatts från andra språk till svenska. Det har även Harlequinböcker och Bibeln. I Dolda gudar tar Nils Håkanson oss på en svindlande tur i översättningarnas landskap och sätter översättaren i centrum. Med finess, humor och ett smittande intresse för språk och stil visar han hur synen på översättning och översättarens roll förändrats genom historien, men att en sak är konstant – översättningen är en omistlig del av textens väg till läsaren, rent av en egen form av litteratur.

Tysk-svensk workshop i litterär översättning

Tips till alla som översätter mellan tyska och svenska:

Europäisches Übersetzer-Kollegium inbjuder till den tysk-svenska ViceVersa-verkstaden 16–21 maj 2022. Översättare från och till tyska kommer här att ges möjlighet att arbeta med inlämnade projekt, få kvalificerad respons på det egna översättningsarbetet samt diskutera olika aspekter av och problem vid litterär översättning. Samtidigt erbjuder seminariet en möjlighet att knyta arbetskontakter med kolleger från källspråksländerna. I centrum för workshopens samtal står översättningsrelevanta frågor. Därutöver ges möjlighet att diskutera aktuella översättningar tillsammans med kolleger. 

Mer information om evenemanget samt instruktioner för hur man ansöker finns i dokumenten under ”Läs mer” till höger.

Läromedelsförfattarnas fotokopieringsstipendium

Nu är det dags att söka Läromedelsförfattarnas fotokopieringsstipendium!

Senast den 15 oktober kan författare och översättare  av läromedel eller kurslitteratur söka Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium.

Syftet med stipendierna är att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning som kommer från att skola, högskola och universitet kopierar läromedel och kurslitteratur.

Läs mer och ansök här.