Månadens översättare

Yukiko Duke

Yukiko Duke översätter från japanska till svenska. Bor i Stockholm.   Vad översätter du just nu?
 Shusaku Endos Tystnaden för […]

Joachim Retzlaff

Joachim Retzlaff översätter facklitteratur från mestadels tyska och engelska. Bor i Simrishamn, men mina rötter i Lund är inte helt […]

Inger Johansson

Inger Johansson översätter romaner, poesi, dramatik, artiklar (tidigare också biografier och religionshistoria); från rumänska och engelska. Bor i Lund.   […]

Nina Katarina Karlsson

Nina Katarina Karlsson översätter främst prosa och en del dramatik från tyska. Bor i Göteborg. Vad översätter du just nu?
 […]

Öyvind Vågen

Öyvind Vågen översätter skönlitteratur, facklitteratur, läroböcker och skolböcker främst från norska, danska, engelska och tyska till svenska. Främst kretsande kring […]

Ninni Holmqvist

Ninni Holmqvist översätter skönlitteratur och sakprosa. Danska till svenska, och engelska till svenska. Bor i Katslösa utanför Skurup.   Vad översätter […]

Marianne Tufvesson

Marianne Tufvesson översätter skönlitteratur från franska. Bor i norra Dalsland.   Vad översätter du just nu? Jag lägger sista handen […]

Daniel Gustafsson Pech

Daniel Gustafsson Pech översätter prosa, poesi, dramatik från ungerska till svenska. Bor i Stockholm.   Vad översätter du just nu?
 […]

Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson översätter skönlitteratur, inklusive dramatik, från engelska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu? Ingenting.  Hur […]

Turhan Kayaoglu

Turhan Kayaoglu översätter skönlitteratur till och från turkiska Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu?
 Jag är inne i […]

Tidigare » « Senare