Månadens översättare

Christer Olsson

Christer Olsson översätter från franska till svenska. Bor i Malmö. Pendlar sedan sex år mellan Malmö och Bryssel. Vad översätter […]

Gunnar Gällmo

Gunnar Gällmo översätter från danska, norska, engelska, tyska, nederländska, franska, italienska, spanska, esperanto och pali  till svenska och esperanto. Bor […]

Johanna Hedenberg

Johanna Hedenberg översätter från italienska och franska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu? La figlia oscura av Elena […]

Lotta Riad

Lotta Riad översätter från franska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu?
 Jag har just lämnat in […]

Namdar Nasser

Namdar Nasser översätter från persiska till svenska och vice versa. Bor i Göteborg. Vad översätter du just nu? Romanen Morbror […]

Thomas Andersson

Thomas Andersson översätter från danska, engelska och franska till svenska. Bor i Höganäs. Vad översätter du just nu? Maurice Blanchots […]

Marianne Kristoffersson

Marianne Kristoffersson översätter från engelska, danska och i sällsynta fall tyska, fast i min examen har jag engelska, spanska och […]

Nils Håkanson

Nils Håkanson översätter helst från ryska, ibland från tyska och engelska, under tvång från belarusiska och ukrainska. Bor i Stockholm. […]

Louise Thulin

Louise Thulin översätter från engelska och lite franska till svenska. Bor i Stockholm och ibland i Mariefred. Vad översätter du […]

Tomas Håkanson

Tomas Håkanson översätter från polska och engelska  till svenska. Bor i Stockholm och Norsholm (Norrköpings kommun) Vad översätter du just […]

Tidigare » « Senare