Månadens översättare

Katarina Trodden

Katarina Trodden översätter skönlitteratur och facklitteratur från engelska till svenska och tvärtom samt ibland från franska och italienska. Bor i Simrishamn. […]

Gun-Britt Sundström

Gun-Britt Sundström har översatt barnböcker från bl.a. tyska, romaner och biografier från engelska och norska. Bor i Gröndal i Stockholm.   […]

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund översätter skönlitteratur och dramatik från engelska, franska och nederländska. Bor i Garda socken på sydöstra Gotland.   Vad […]

Peter Samuelsson

Peter Samuelsson översätter mest skönlitteratur, från engelska till svenska. Bor i Stockholm.   Vad översätter du just nu? Just nu en amerikansk roman […]

Sophie Sköld

Sophie Sköld översätter skönlitteratur och poesi, främst från slovenska och tjeckiska till svenska. Bor i Malmö.   Vad översätter du […]

Marie Anell

  Marie Anell översätter skönlitteratur från arabiska till svenska. Bor i Stockholm/Hebron.   Vad översätter du just nu?
 Jag läser […]

Jan Stolpe

Jan Stolpe översätter från franska, klassisk grekiska, norska. Bor på Reimersholme i Stockholm.   Vad översätter du just nu? En […]

Alva Dahl

Alva Dahl översätter från engelska och norska till svenska, framför allt skönlitteratur. Bor i ett höghus nära skogen i Uppsala. […]

Britt-Marie Ingdén-Ringselle

Britt-Marie Ingdén-Ringselle översätter från ryska till svenska, och framförallt rysk fantasy. Bor i Stockholm, närmare bestämt i Bredäng, Stockholms bästa förort, […]

Pär Svensson

Pär Svensson översätter mestadels facklitteratur från franska och engelska till svenska. Bor i Malmö.   Vad översätter du just nu?
 […]

Tidigare » « Senare