Månadens översättare

Marjut Hökfelt

Marjut Hökfelt översätter romaner, fackböcker och barnböcker från finska till svenska. Bor i Sollentuna. Vad översätter du just nu?
 Jag har […]

Ulla Gabrielsson

Ulla Gabrielsson översätter skönlitteratur, från portugisiska till svenska. Bor i Cambridge och Göteborg.   Vad översätter du just nu?
 En […]

Jonathan Morén

Jonathan Morén översätter skönlitteratur, både prosa och lyrik, från arabiska till svenska. Bor i Uppsala.   Vad översätter du just […]

Lena Karlin

Lena Karlin översätter ungdomsböcker, skönlitteratur, faktaböcker och biografier, från engelska till svenska. Bor i Stockholm.   Vad översätter du just […]

Ulrika Jannert Kallenberg

Ulrika Jannert Kallenberg översätter alla möjliga typer av litteratur från engelska och tyska till svenska. Bor i Ljungskile.   Vad […]

Örjan Sjögren

Örjan Sjögren översätter prosa från portugisiska och engelska till svenska. Bor i Hammarbyhöjden, strax söder om Stockholm.   Vad översätter du […]

Margareta Eklöf

Margareta Ekelöf översätter historia, biografier, essäer, statsvetenskap och liknande från engelska, danska och norska. Kolumner i Dagens Nyheter. Bor i […]

Ulla Ekblad-Forsgren

Ulla Ekblad-Forsgren översätter prosa och lyrik från tyska till svenska Bor i BKW 8685 (Berlin)   Vad översätter du just […]

Erik MacQueen

Erik MacQuenn översätter skönlitteratur från engelska till svenska. Bor i Uppsala.   Vad översätter du just nu?
 Nattfilm (Night Film) […]

Magdalena Sørensen

 Magdalena Sørensen översätter prosa, lyrik & facktexter, från franska och engelska till svenska. Bor i Nacka, Stockholm   Vad översätter […]

« Senare