Månadens översättare

Niclas Nilsson

Poet och översättare från engelska till svenska. Bosatt i Malmö. Belönades för sin översättning av boken Lincoln i bardo med […]

Ida Andersen

Ida Andersen Översätter från italienska till svenska. Bor i Malmö. Vad översätter du just nu? Jag håller på med slutgranskningen […]

Niclas Hval

Niclas Hval översätter från engelska till svenska. Bor i Kungsbacka. Vad översätter du just nu? Jag lägger sista handen vid […]

Annakarin Thorburn

Annakarin Thorburn översätter från spanska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu? Mexikanska Valeria Luisellis andra roman […]

Jan Henrik Swahn

Jan Henrik Swahn översätter från: främst polska, danska, franska och grekiska till svenska. Bor i Stockholm men vistas periodvis i […]

Torun Lidfeldt Bager

Torun Lidfeldt Bager översätter från engelska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu?
 Just nu översätter jag […]

Olov Hyllienmark

Olov Hyllienmark översätter från nederländska, italienska, norska och engelska till svenska. Bor i Stockholm och övre Klarälvdalen. Vad översätter du […]

Tarja Salo

Tarja Salo översätter mellan finska och svenska i båda språkriktningarna. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu? Jag är […]

Natalie Lantz

Natalie Lantz översätter från hebreiska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu?
 Dikter i urval av Dan […]

Christer Olsson

Christer Olsson översätter från franska till svenska. Bor i Malmö. Pendlar sedan sex år mellan Malmö och Bryssel. Vad översätter […]

Tidigare » « Senare